GDPR paziņojums par konfidencialitāti

FTT SIA paziņojums par konfidencialitāti (Webshop i-goods.eu)

I. Datu pārziņa nosaukums un adrese

Datu pārzinis saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem ES dalībvalstu nacionālajiem datu aizsardzības likumiem, kā arī citiem datu aizsardzības noteikumiem ir:

SIA “FTT”
Reģistrācija un biroja adrese:
Liliju ielā 29
LV 2167 Mārupe, Mārupes nov.
LATVIJA

i-goods.eu

II. Vispārīga informācija par datu apstrādi

1) Personas datu apstrādes apjoms

Mēs apkopojam un izmantojam savu lietotāju personas datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionējošu vietni un mūsu saturu un pakalpojumus. Mūsu lietotāju personas datu vākšana un izmantošana regulāri tiek veikta tikai ar lietotāja piekrišanu. Izņēmums attiecas uz gadījumiem, kad iepriekšēju piekrišanu nevar saņemt juridisku vai faktisku iemeslu dēļ un datu apstrāde ir atļauta ar likumu.

2) Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Ciktāl mēs saņemam datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādes darbībām, Art. 6. punkts. ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 1. a) punkts ir juridiskais pamats.

Apstrādājot personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, Art. 6. punkts. 1. b) VDAR ir juridiskais pamats. Tas attiecas arī uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai.

Ciktāl personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas ir pakļauts mūsu uzņēmumam, Art. 6. punkts. 1 (c) VDAR kalpo par juridisko pamatu.

Gadījumā, ja personas datu apstrāde prasa datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, Regulas Nr. 6. punkts. 1. d) VDAR ir juridiskais pamats.

Ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses un ja datu subjekta intereses, pamattiesības un brīvības neatsver pirmās minētās intereses, Art. 6. punkts. 1 (f) VDAR kalpo kā apstrādes juridiskais pamats.

3) Datu dzēšana un glabāšanas ilgums

Datu subjekta personas dati tiks dzēsti vai bloķēti, tiklīdz glabāšanas mērķis beigs pastāvēt.

Gadījumā, ja jūs nosūtāt mums nevēlamus pieteikuma datus, izmantojot mūsu vietni vai citādi elektroniski, mēs nekavējoties izdzēsīsim datus, ja mēs neuzsāksim pieteikšanās procesu. Gadījumā, ja mēs uzsākam pieteikšanās procesu vai jūs nosūtāt mums pieteikuma datus pēc mūsu pieprasījuma, mēs dzēsīsim jūsu datus ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pieteikšanās procesa pabeigšanas, ja darba attiecības nestāsies. Uzglabāšana notiek ilgāk, ja esat tam skaidri paziņojis savu piekrišanu.

Turklāt datus var uzglabāt, ja to ir paredzējis Eiropas vai valsts likumdevējs ES regulās, likumos vai citos tiesību aktos, kas ir pakļauti datu pārzinim. Datu bloķēšana vai dzēšana tiks veikta arī tad, ja beidzas atsauces standartā noteiktais glabāšanas termiņš, ja vien datu glabāšana nav nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei.

4) Saņēmēju kategorijas

Ja vien tālāk nav norādīts citādi, mūsu tīmekļa vietnē apstrādāto personas datu saņēmējs parasti ir datu pārzinis (sk. I punktu iepriekš). Personas dati parasti netiks nodoti trešajām personām. Nosūtīšana trešajām personām tomēr notiek saskaņā ar GDPR un BDSG noteikumiem, kā arī citiem datu aizsardzības noteikumiem, ja un ciktāl tas ir nepieciešams līguma ietvaros, kas ir noslēgts ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību. (līguma iniciēšana, līguma izpilde (arī tad, ja pasūtāt pakalpojumus, kurus pilnībā vai daļēji sniedz trešās personas) un līguma apstrāde (piemēram, ārējie maksājumu pakalpojumu sniedzēji), ciktāl tas ir noteikts likumā noteikto prasību ietvaros. attiecīgais likums un, ja piemērojams, attiecīgo interešu ievērošana. Šādi gadījumi var ietvert, piemēram, kriminālizmeklēšanu. Šāda pārraide notiek arī tad, ja esat devis juridiski derīgu piekrišanu.

Ja jūs iesniedzat mums savus datus, lai pieteiktos mūsu uzņēmumā kā darbiniekam, dati tiks nodoti tikai mūsu uzņēmuma attiecīgajai nodaļai vai nodaļām.

III. Vietnes nodrošināšana un žurnālfailu izveide

1) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, mūsu sistēma automātiski ievāc datus un informāciju no datora datorsistēmas, kas piekļūst.

To darot, tiek apkopoti šādi dati:

– Informācija par pārlūkprogrammas veidu un izmantoto versiju
– Lietotāja operētājsistēma
– Lietotāja IP adrese
- piekļuves datums un laiks

Dati tiek glabāti arī mūsu sistēmas žurnālfailos. Šie dati netiek glabāti kopā ar citiem lietotāja personas datiem.

2) Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu un žurnāldatņu pagaidu uzglabāšanas tiesiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1. f) VDAR.

3) Datu apstrādes mērķis

IP adreses pagaidu glabāšana sistēmā ir nepieciešama, lai nodrošinātu vietnes piegādi lietotāja datorā. Šajā nolūkā lietotāja IP adrese ir jāsaglabā visu sesijas laiku. Dati tiek glabāti žurnālfailos, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti. Dati tiek izmantoti arī vietnes optimizēšanai un mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošības nodrošināšanai. Šajā kontekstā netiek veikta datu novērtēšana mārketinga nolūkos.

Šie mērķi ietver arī mūsu likumīgās intereses datu apstrādē saskaņā ar Art. 6. punkts. 1. f) VDAR.

4) Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami, lai izpildītu mērķi, kuram tie tika vākti. Ja dati tiek savākti, lai nodrošinātu tīmekļa vietni, tas notiek pēc attiecīgās sesijas beigām. Ja dati tiek glabāti žurnālfailos, tas notiek vēlākais 14 dienu laikā, ja vien šajā paziņojumā par konfidencialitāti nav norādīts citādi.

5) Iebildumu un dzēšanas iespēja

Datu vākšana vietnes nodrošināšanai un datu glabāšana žurnālfailos ir absolūti nepieciešama vietnes darbībai. Līdz ar to lietotājam nav iespēju iebilst.

IV. Sīkdatņu izmantošana

a) Datu apstrādes apraksts un darbības joma

Mūsu vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek saglabāti interneta pārlūkprogrammā vai interneta pārlūkprogrammā lietotāja datorsistēmā. Ja lietotājs apmeklē vietni, lietotāja operētājsistēmā var tikt saglabāts sīkfails. Šī sīkdatne satur atšķirīgu rakstzīmju virkni, kas ļauj unikāli identificēt pārlūkprogrammu, kad vietne tiek atkārtoti atvērta. Mēs izmantojam sīkfailus, lai padarītu mūsu vietni lietotājam draudzīgāku. Daži mūsu vietnes elementi pieprasa, lai pieprasītā pārlūkprogramma būtu identificējama pat pēc lapu maiņas. Sīkdatnēs tiek glabāti un pārsūtīti šādi dati:

- Valodas iestatījumi

Mēs savā vietnē izmantojam arī sīkfailus, lai analizētu lietotāju tīmekļa sērfošanas uzvedību. Šādā veidā var pārsūtīt šādus datus:

- Norādīti meklēšanas vienumi
- Lapu skatījumu biežums
– Vietnes funkciju izmantošana
– Seansa ilgums līdz 20 minūtēm
- Kampaņas izsekošana
– Lietotāja izcelsmes analīze
– apgabali, uz kuriem lietotājs noklikšķina visvairāk
- Atlēcienu līmenis
– Kontaktu datu apskate
- Multivides atskaņošana
- Lapas atjauninājumi
- pievienošana izlasei
- Satura kopīgošana (sociālie mediji)
– IP adrese, ja tāda ir
– E-pasta adreses dati, ja tādi ir – Pārlūkprogrammas veids, versija, numurs un paplašinājumi
- Laika joslas iestatījumi
- Operētājsistēma
- Platforma, ieskaitot datumu un laiku
- Ierīces ID

Šādi savāktie lietotāja dati tiek pseidonimizēti, izmantojot tehniskus piesardzības pasākumus. Tāpēc vairs nav iespējams piešķirt datus lietotājam, kurš piekļūst. Dati netiek glabāti kopā ar citiem lietotāju personas datiem.

Piekļūstot mūsu vietnei, lietotāji tiek informēti ar informatīvo reklāmkarogu par sīkdatņu izmantošanu analītiskos nolūkos un atsaucas uz šo paziņojumu par konfidencialitāti. Šajā kontekstā ir iekļauta arī piezīme par to, kā lietotāji var atspējot sīkfailu saglabāšanu pārlūkprogrammas iestatījumos.

b) datu apstrādes tiesiskais pamats

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot sīkfailus, ir Art. 6. punkts. 1. f) VDAR.

c) Datu apstrādes mērķis

Tehniski būtisku sīkfailu izmantošanas mērķis ir lietotājiem vienkāršot vietņu lietošanu. Dažas mūsu vietnes funkcijas nevar piedāvāt bez sīkdatņu izmantošanas. Šajā gadījumā ir nepieciešams, lai pārlūkprogramma būtu atpazīstama pat pēc lapas maiņas.

Mēs pieprasām sīkfailus šādām lietojumprogrammām:

– Valodas iestatījumu kopēšana
– Datu kopēšana kontaktu veidlapām
- Meklēšanas rezultāti
- Konsultācijas par produktiem
- Preču salīdzinājums

Tehniski būtisku sīkfailu apkopotie lietotāja dati netiek izmantoti, lai izveidotu lietotāju profilus.

Analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu mūsu vietnes un tās satura kvalitāti. Izmantojot analītiskos sīkfailus, mēs uzzinām, kā vietne tiek izmantota, un tādējādi varam pastāvīgi optimizēt savu pakalpojumu.

Padarot jūsu datus anonīmus, mēs reģistrējam, kuras mūsu vietnes daļas un nodrošinātos medijus mūsu lietotāji īpaši izmanto satura un/vai dizaina ziņā, un tādēļ tie viņus īpaši interesē, lai nodrošinātu, ka šāds piedāvājums ir nepārtraukti atrodams. un atjaunināts.

Šajos nolūkos mūsu likumīgās intereses ir arī personas datu apstrāde saskaņā ar Art. 6. punkts. 1. f) VDAR.

e) Uzglabāšanas ilgums, iebildumu un izņemšanas iespēja

Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā un pārsūtītas uz mūsu vietni. Tādēļ jums kā lietotājam ir pilnīga kontrole pār sīkdatņu izmantošanu. Mainot iestatījumus savā interneta pārlūkprogrammā, Jūs varat atspējot vai ierobežot sīkdatņu pārsūtīšanu. Sīkdatnes, kas jau ir saglabātas, var tikt dzēstas jebkurā laikā. To var izdarīt arī automātiski. Ja sīkfaili tiek deaktivizēti mūsu vietnei, iespējams, vairs nebūs iespējams pilnībā izmantot visas vietnes funkcijas.

V. piekrišana datu pārsūtīšanai un datu apstrādei valstīs, kas nav ES dalībvalstis

a) Datu apstrādes apraksts un darbības joma

Noteiktos gadījumos personas datus var arī pārsūtīt un apstrādāt struktūrām, kas atrodas valstīs ārpus ES, kur Eiropas datu aizsardzības tiesību akti netiek piemēroti vai kur pastāv zemāks datu aizsardzības līmenis, jo īpaši vienībām Amerikas Savienotajās Valstīs.

Tas attiecas uz mums tālāk aprakstītajiem pakalpojumiem:

MailChimp
Google Analytics
Doubleclick Ad Exchange pircējs
Google Tag vadītājs
Veidlapas automātiska aizpildīšana un apstiprināšana

Nav juridiskas vai līgumiskas atļaujas personas datu pārsūtīšanai. Attiecībā uz personas datu apstrādi nav tā sauktā lēmuma par atbilstību vai citas garantijas, kas nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti ar tādu pašu aizsardzības līmeni kā Eiropā saskaņā ar DSGVO vai citiem Eiropas datu aizsardzības noteikumiem. Tādēļ pastāv risks, ka jūsu dati var tikt izmantoti trešās valstīs tādā veidā, kas būtu nepieļaujams saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem. Tas cita starpā ietver paziņojumus par glabāšanas ilgumu, kā arī iebildumu un noņemšanas iespējām vai citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret jebkādiem juridiskiem pārkāpumiem, kas izriet no jūsu personas datu izmantošanas šajās valstīs.

b) datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 49 Es aizdedzu. a) DSDGVO (piekrišana).

Piekļūstot vietnei, mūsu vietnes sākuma lapā tiks parādīts datu aizsardzības reklāmkarogs. Šajā reklāmkarogā jūs varat individuāli konfigurēt datu aizsardzības iestatījumus vai savu piekrišanu datu pārsūtīšanai vai akceptēt visus iestatījumus. Noklikšķinot uz pogas “Pieņemt visu” vai atsevišķiem sīkfailu tiesību iestatījumiem “Izpildījums, funkcionālais un reklāma”, jūs arī nepārprotami piekrītat datu pārsūtīšanai uz vietām ārpus ES, kur DSGVO neattiecas vai kur ir atbilstošs līmenis. datu aizsardzība nepastāv.

c) Datu apstrādes mērķis

Datu apstrādes mērķis ir mūsu e-pasta pakalpojuma izmantošana reklāmas nolūkos, mūsu tīmekļa vietnes funkciju izstrāde un izpilde, kā arī mārketinga datu vākšana un analīze, lai uzlabotu mūsu piedāvājumu.

VI. Biļetens

1) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu vietnē varat abonēt bezmaksas biļetenu. To darot, saziņas veidlapas dati tiek nosūtīti mums, kad abonējat biļetenu.

- Epasta adrese
- Vārds
- Uzvārds

Abonējot tiks apkopoti arī šādi dati:

- Piekļuves datora IP adrese
- Reģistrācijas datums un laiks

Reģistrācijas procesa laikā tiek iegūta Jūsu piekrišana datu apstrādei un tiek sniegta atsauce uz šo paziņojumu par privātumu.

2. Mailchimp

Biļetenu var nosūtīt, izmantojot pakalpojumu sniedzēju “MailChimp” (nodrošinātājs: Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ASV). To darot, mēs pārsūtām pakalpojumu sniedzējam kā mūsu līguma partnerim biļetenu nosūtīšanai šādus datus, kurus šis pakalpojumu sniedzējs arī glabā uz servera ASV:

- Epasta adrese
- Vārds
- Uzvārds

Datus izvērtē arī pakalpojumu sniedzējs, lai uzlabotu savus pakalpojumus, piemēram, tehniski optimizējot izsūtīšanu informatīvo izdevumu prezentācijas laikā. Tomēr pakalpojumu sniedzējs nekādā gadījumā neizmanto pārsūtītos datus, lai tos nodotu trešajām personām vai uzrunātu personu, kas atrodas aiz personas datiem.

Mēs esam noslēguši ar pakalpojumu sniedzēju tā saukto līgumu par pasūtījuma datu apstrādi, saskaņā ar kuru sniedzējam ir pienākums aizsargāt mūsu lietotāju datus un apdrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni un apstrādāt tos mūsu vārdā, jo īpaši ne nodot datus trešajām personām.

3) Datu apstrādes tiesiskais pamats

Tiesiskais pamats datu apstrādei pēc lietotāja reģistrācijas informatīvajam izdevumam ir lietotāja piekrišana, skatīt šīs privātuma politikas VII.

4) Datu apstrādes mērķis

Lietotāja e-pasta adrese tiek apkopota, lai piegādātu biļetenu. Citu personas datu vākšana abonēšanas procesa ietvaros nodrošina pakalpojumu vai izmantotās e-pasta adreses ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu.

5) Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami, lai izpildītu mērķi, kuram tie tika vākti. Tādēļ lietotāja e-pasta adrese tiks saglabāta tik ilgi, kamēr būs aktīvs biļetena abonements.

6) Iebildumu un dzēšanas iespēja

Lietotājs jebkurā laikā var anulēt biļetena abonementu. Saite uz abonēšanas atteikšanos ir atrodama katrā biļetenā. Tas arī ļauj atsaukt piekrišanu abonēšanas procesa laikā savākto personas datu glabāšanai.

VII. Reģistrācija

1) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Ievadot personas datus, mēs piedāvājam lietotājiem iespēju reģistrēties mūsu vietnē pārdošanas un/vai garantijas nolūkos. Dati tiek ievadīti ievades ekrānā, nosūtīti mums un saglabāti. Šie dati netiks nodoti trešajām personām.

Garantijas reģistrācijas procesā tiek apkopoti šādi dati:

Produkta ID, sērijas numurs, pirkuma datums, vārds, uzvārds, pasta indekss, pilsēta, iela, mājas numurs, valsts, dzimšanas datums (pēc izvēles), e-pasta adrese. neobligāta informatīvā izdevuma reģistrācija vai dalība tirgus izpētē (aptauja un individuālu viedokļu apkopošana par mūsu produktiem un pakalpojumiem, to prezentāciju un izplatīšanu).

Interneta veikalā reģistrācijai tiek apkopoti šādi dati

Epasta adrese
Parole
Privātais klients/uzņēmums
Uzruna
Vārds
Uzvārds
Telefona numurs
Iela un mājas numurs
Pasta indekss/pilsēta
Valsts
Piegādes adrese: nosaukums, uzņēmuma nosaukums, ja attiecināms; nodaļa, vārds, uzvārds, iela/mājas numurs; pasta indekss/pilsēta; valsts

Reģistrācijas laikā tiek saglabāti arī šādi dati:

– Lietotāja IP adrese
- Reģistrācijas datums un laiks

– Preču reģistrācijai: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, iegādāto produktu sērijas numuri, pārdevēja vārds, pirkuma datums

Lietotāja piekrišana šo datu apstrādei tiek iegūta reģistrācijas procesā.

2) Datu apstrādes tiesiskais pamats

Ja ir saņemta lietotāja piekrišana, datu apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1. a) VDAR. Ja reģistrācija ir tāda līguma izpildei, kura puse ir lietotājs, vai pirmslīguma pasākumu veikšanai, datu apstrādes papildu tiesiskais pamats ir Art. 6, punkts 1. b) VDAR.

3) Datu apstrādes mērķis

Lietotāja reģistrācija ir saprātīga mūsu ražotāja garantijas garantijas noformēšanai un mūsu pārdoto preču preču pārvaldībai, kā arī nepieciešama līgumu izpildei un apstrādei interneta veikala kontekstā. Tas ir atkarīgs no lietotāja piekrišanas. Ja un ciktāl mūsu vietnē tiek piedāvāta reģistrācijas iespēja lietotāja konta izveidei, caur šo lietotāja kontu ir iespējams arī reģistrēt preces, lai pagarinātu garantijas nosacījumus noteiktām precēm, kuru pārdevēji mēs esam ( ražotāja garantijas pagarinājums). Norādītos datus mēs izmantosim pirkuma darījuma līguma ietvaros, kas saistīts ar Jūsu pasūtījuma izpildi un apstrādi. Tie tiek izmantoti, lai izveidotu lietotāja kontu, kuru varat izmantot, lai izgūtu ar līgumu saistītu informāciju. Šajā ziņā pastāv arī lietošanas attiecības, no kurām jūs jebkurā laikā varat piekļūt saviem klientu datiem, izmantojot mūsu vietni, piesakoties datos ar savu emuāru, ja vien tie tiek apstrādāti (glabāti) lietotāja attiecību ietvaros.

4) Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami, lai izpildītu mērķi, kuram tie tika vākti. Tas notiek reģistrācijas procesā garantijas līguma izpildei (ražotāja garantija), ja līguma, piemēram, pirkuma līguma un lietošanas attiecību (piekļuve jūsu klientu kontiem) izpildei vairs nav nepieciešami dati.

Arī pēc līguma noslēgšanas joprojām var būt nepieciešams uzglabāt līgumpartnera personas datus, lai izpildītu līgumsaistības vai juridiskas saistības.

5) Iebildumu un dzēšanas iespēja

Kā lietotājam jums ir iespēja jebkurā laikā atcelt reģistrāciju. Jūs jebkurā laikā varat mainīt par jums saglabātos datus.

Lūdzu, izmantojiet mūsu tīmekļa vietnē esošo saziņas veidlapu, lai nosūtītu mums e-pastu ar reģistrācijai izmantoto e-pasta adresi. Pēc tam mēs pārbaudīsim jūsu pieprasījumu, sazinoties ar jums, un pēc tam mēs dzēsīsim vai grozīsim jūsu pieprasījumu, ja tas būs pozitīvi apstiprināts.

Ja dati ir nepieciešami līguma izpildei, datu pirmstermiņa dzēšana ir iespējama tikai tiktāl, ciktāl līgumsaistības vai juridiskas saistības neizslēdz dzēšanu.

VIII. Saziņas forma un e-pasta kontaktinformācija

1) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu vietnē ir pieejamas saziņas veidlapas, kuras var izmantot elektroniskai saziņai. Ja lietotājs izmantos šīs veidlapas, ievades maskā ievadītie dati tiks pārsūtīti mums un saglabāti. Šie dati ir (atkarībā no izmantotās saziņas formas):

Vispārējā saziņas forma:

– Vispārējā saziņas forma: vārds, e-pasta adrese, pieprasījums, jautājumi par iegādātajiem produktiem, atbalsts,

- Rezerves daļu pieprasījumi un garantija: nosaukums, e-pasta adrese, adrese, produkts, sērijas numurs, pieprasījums, pirkuma datums

– Pārdošanas un reklāmas materiāli: pieprasījums, e-pasta adrese, uzņēmums, adrese

Interneta veikals piedāvā arī vispārīgu saziņas formu:

- Tituls
- Vārds
- Uzvārds
- Epasta adrese
- Telefona numurs
– Priekšmets
– Komentārs: Jūsu dati brīvā teksta komentāra laukā, ievadiet tos tur un iesniedziet mums.

Kontaktforma “tehniskie jautājumi”
– Nosaukums
- Vārds
- Uzvārds
- Epasta adrese
- Telefona numurs
– Priekšmets
– Komentārs: Jūsu dati brīvā teksta komentāra laukā, ievadiet tos tur un iesniedziet mums.

Citi personas dati:

– Lietotāja IP adrese
- Reģistrācijas datums un laiks

Varat arī sazināties ar mums, izmantojot norādīto e-pasta adresi. Šajā gadījumā lietotāja personas dati, kas tiek pārsūtīti kopā ar e-pastu, tiks saglabāti.

Šie dati šajā kontekstā netiks izpausti trešajām personām. Dati tiek izmantoti tikai sarunas apstrādei.

2) Datu apstrādes tiesiskais pamats

Ja ir saņemta lietotāja piekrišana, datu apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1. a) VDAR. E-pasta sūtīšanas laikā nosūtīto datu apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1. f) VDAR. Ja nosūtāt mums e-pastu ar nolūku noslēgt ar mums līgumu, tas rada papildu juridisko pamatu tā apstrādei saskaņā ar Art. 1. b) VDAR.

3) Datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrādi no ievades maskas mēs izmantojam tikai saziņas pieprasījuma apstrādei. Gadījumā, ja saziņas pieprasījums tiek nosūtīts pa e-pastu, tas ir arī nepieciešamās likumīgās intereses datu apstrādē.

Citu personas datu apstrāde nosūtīšanas laikā tiek veikta, lai novērstu saziņas formas ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

4) Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami, lai izpildītu mērķi, kuram tie tika vākti. Personas datiem, kas tika ņemti no saziņas formas ievades maskas, un datiem, kas tika nosūtīti pa e-pastu, tas ir gadījumā, kad attiecīgā saruna ar lietotāju ir pabeigta. Saruna būs beigusies, kad no apstākļiem būs skaidrs, ka izskatāmais jautājums ir galīgi atrisināts.

Personas dati, kas tika papildus savākti nosūtīšanas laikā, tiks dzēsti vēlākais pēc septiņām dienām.

5) Iebildumu un dzēšanas iespēja

Lietotājam ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lietotājs, kurš ir sazinājies ar mums pa e-pastu, var jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu glabāšanu. Šajā gadījumā sarunu turpināt nebūs iespējams. Visi saziņas laikā saglabātie personas dati šajā gadījumā tiks dzēsti, ja un ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, piemēram, saskaņā ar Latvijas Komerckodeksu vai Nodokļu kodeksu, vai jebkuru citu datu aizsardzības noteikumu pamatojumu, kas prasa uzglabāšana pēc visu interešu izsvēršanas.

IX. Tiešsaistes veikalu pasūtījumi (maksājumu pakalpojumu sniedzēji, cita starpā)

1) Datu apstrādes apraksts un apjoms

(1) Izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu, mēs reģistrējam jūsu personas datus saistībā ar pasūtīšanas procesu, kas ir detalizēti aprakstīts mūsu vietnē, ciktāl jūs tos mums sniedzat, ievadot atbilstošos veidlapas laukos, ciktāl ir nepieciešama līgumattiecību pamatojums, izpilde vai apstrāde par atsevišķu mūsu piedāvāto preču iegādi interneta veikalā.

Lai to izdarītu, jums ir jāizveido klienta konts, izmantojot savu personas datu ievadīšanas veidlapu, kurā mēs saglabāsim jūsu personas datus pēc jūsu iesniegšanas (skatiet iepriekš “Reģistrācija”). Šeit varat arī norādīt, vai vēlaties saņemt mūsu informatīvo biļetenu (skatiet “Biļetens” augstāk).

(2) Noslēdzot pirkuma līgumu, izmantojot mūsu interneta veikalu, Jūs arī izvēlaties sev vēlamo apmaksas veidu, ko piedāvājam preces iegādei. Ja izmantojat PayPal vai PayPal Plus maksājumu pakalpojumu, tālāk norādītie dati tiks nosūtīti caur interfeisu tieši šī maksājumu pakalpojuma pakalpojumu sniedzējam

(PayPal (Eiropa) S.à rl et Cie, SCA 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg E-pasts: [e-pasts aizsargāts])

ar mums. Maksājumu pakalpojuma izmantošanai ir nepieciešams iepriekš noslēgt līgumu par izmantošanu ar šo pakalpojumu sniedzēju. Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par šī pakalpojuma izmantošanu un ar to saistīto jūsu datu apstrādi saskaņā ar datu aizsardzības likumiem, izņemot mūsu pašreizējo jūsu datu pārsūtīšanu. Pakalpojumu sniedzēja privātuma politika ir atrodama attiecīgajā pakalpojumu sniedzēja vietnē.

Vienojoties ar PayPal vai PayPal plus maksājumu pakalpojumu, mēs saskaņā ar līgumu pēc pirkuma līguma noslēgšanas nododam pakalpojumu sniedzējam, kurš uztur šo maksājumu pakalpojumu, jūsu

- vārds un uzvārds,

– Preču iegādes cena

un iegādātās preces(-u) īsu aprakstu,

tādējādi tie tiek automātiski pārsūtīti uz vietni, ar kuras starpniecību tiek nodrošināts maksājumu pakalpojums. Pēc tam varat turpināt veikt maksājumu, kā vienojies ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

Pēc tam, kad maksājums būs apstrādāts ar šī maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, mēs nekavējoties saņemsim elektronisku ziņojumu par maksājuma izpildi saskaņā ar mūsu pārsūtītajiem maksājuma datiem. Mēs nesaņemam nekādus papildu datus no šī maksājumu pakalpojuma sniedzēja.

(3) Izvēloties kredītkartes apmaksas veidu (Visa card/Mastercard), tad norēķinu dati tiks pārsūtīti ārējam uzņēmumam A/S Swedbank (https://www.swedbank.lv), kas atrodas Rīgā, Latvijā. (nodrošinātājs). Šis uzņēmums mūsu vietā veic jūsu pirkuma līguma maksājumu apstrādi saskaņā ar pasūtījumu, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar attiecīgo kredītkaršu nodrošinātājiem.

To darot, pakalpojumu sniedzējs saglabās jūsu vārdu un uzvārdu, jūsu mītnes valsti, adreses datus, jūsu e-pasta adresi, iespējams, IP adresi un, ja piemērojams, norādīto tālruņa numuru, jūsu izmantotās kartes veidu, jūsu banku. informāciju, pirkuma cenu no pasūtījuma, pasūtījuma paredzēto izmantošanu un, ja piemērojams, piezīmi par apstrādi, ko esat mums sniedzis, veicot pirkumu. Mēs varam piekļūt šiem datiem, izmantojot mūsu klienta kontu, kuru mēs uzturam kopā ar pakalpojumu sniedzēju. Līgumisko attiecību ar pakalpojumu sniedzēju pārtraukšanas gadījumā mēs varam eksportēt šos datus mums vispārlasāmā formātā. Pakalpojumu sniedzējs mūsu vārdā no jūsu kredītkartes nodrošinātāja pieprasa pirkuma cenu, kas izriet no jūsu pasūtījuma, un pārsūta to mums elektroniski.

2) Datu apstrādes tiesiskais pamats

Ja ir saņemta lietotāja piekrišana, datu apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1. a) VDAR. Pirkuma līguma izpildes datu apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1. b) VDAR, alternatīvi Art. 6. punkts. 1. f) VDAR

3) Datu apstrādes mērķis

Datu apstrādes mērķis ir efektīva līgumattiecību izpilde ar Jums, kas tiek pabeigta, izmantojot mūsu tiešsaistes platformu. Jūsu pasūtījuma maksājuma apstrāde šādā veidā tiek veikta ātri, efektīvi un diezgan droši, un tas noved pie tā, ka pirkuma līgums tiek noformēts jūsu interesēs ātri un ar zemu kļūdu īpatsvaru un preces tiek piegādātas jums ātri un nekavējoties. Šeit slēpjas arī leģitīmās intereses par datu apstrādi.

4) Uzglabāšanas ilgums

Dati, kurus mēs apstrādājam līguma izpildei, tiek dzēsti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Turklāt dzēšana notiek, kad glabāšana atbilstoši attiecīgajam līguma mērķim vairs nav nepieciešama.

5) Iebildumu un dzēšanas iespēja

Tiesības iebilst un svītrot saskaņā ar Art. 21 GDPR neattiecas uz datiem, kas tiek apstrādāti tiešsaistes veikalā pārdošanas procesā, ciktāl tas attiecas uz datiem, kas nepieciešami pirkuma līguma izpildei komerciālā, nodokļu vai citādā veidā grāmatvedībā.

X. Google Analytics tīmekļa analīze

1) Personas datu apstrādes apjoms

Mēs savā vietnē izmantojam programmatūru Google Analytics (Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), lai analizētu mūsu lietotāju sērfošanas uzvedību. Šīs programmatūras izmantošana ļauj piešķirt lietotāja uzvedību lietotāja pseidonīmu ID, pat visās ierīcēs.

Google Inc. lietošanas noteikumi pakalpojumam Google Analytics:

www.google.com/analytics/terms/de.htmlpolicies.google.com

Mēs esam noslēguši ar pakalpojumu sniedzēju tā saukto līgumu par pasūtījuma datu apstrādi, saskaņā ar kuru sniedzējam ir pienākums aizsargāt mūsu lietotāju datus un apdrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni un apstrādāt tos mūsu vārdā, jo īpaši ne nodot datus trešajām personām. Programmatūra ievieto vienu vai vairākus sīkfailus lietotāja gala ierīcē (skatiet iepriekš par sīkfailiem). Ja tiek atvērtas atsevišķas mūsu vietnes lapas, tiek saglabāti šādi dati:

– divi baiti no lietotāja piekļuves sistēmas IP adreses
– Apmeklētā tīmekļa lapa
– vietne, no kuras lietotājs nokļuva tīmekļa lapā, kurai piekļūts (novirzītājs)
– Apakšlapas, kurām var piekļūt no atvērtās tīmekļa lapas
– Uzturēšanās ilgums vietnē
– Piekļuves vietnei biežums

Šādās sīkdatnēs glabātā lietotāja uzvedības informācija tiek automātiski pārsūtīta uz programmatūras nodrošinātāja (Google) serveri, kas parasti atrodas ASV, proti, tā sauktajā trešajā valstī ārpus ES un EEZ. Tomēr mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnē esošās programmatūras nodrošinātās IP adreses anonimizāciju. Tas saīsinās jūsu IP adresi, kas citādi būtu ļāvusi identificēt attiecīgo lietotāju ES un EEZ dalībvalstīs pirms šādas pārraides, līdz ar to izņēmuma gadījumos saīsināšana var notikt arī pēc šādas pārraides. . Jūsu IP adrese nekādā gadījumā netiks apvienota ar citiem datiem, lai reģistrētu un analizētu profilus un lietotāju uzvedību. Google analizē un parāda jūsu vietnes darbības saistībā ar mūsu vietni tikai mūsu pasūtījumu datu apstrādes ietvaros, lai šādā veidā savākto informāciju padarītu mums pieejamu kā pakalpojumu. Tās ir arī mūsu likumīgās intereses datu apstrādē.

2) Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Google Analytics izmantošanas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, skatiet šīs privātuma politikas VII.

3) Datu apstrādes mērķis

Lietotāju personas datu apstrāde ļauj mums analizēt mūsu lietotāju sērfošanas uzvedību. Mēs varam apkopot informāciju par mūsu vietnes atsevišķu komponentu izmantošanu, izvērtējot iegūtos datus. Tas palīdz mums nepārtraukti uzlabot mūsu vietni un tās lietotājdraudzīgumu. Šajos nolūkos mūsu likumīgās intereses ir arī personas datu apstrāde saskaņā ar Art. 6. punkts. 1. f) VDAR. Anonimizējot IP adresi, tiek pietiekami ņemtas vērā lietotāju intereses aizsargāt savus personas datus.

4) Uzglabāšanas ilgums

Dati, ko apstrādājam, izmantojot mūsu vietni, izmantojot pakalpojumu “Google Analytics”, tiek automātiski dzēsti pēc 14 mēnešiem. Dati, kas pārsniedz uzglabāšanas ilguma ierobežojumus, tiek automātiski dzēsti reizi mēnesī.

5) Iebildumu un dzēšanas iespēja

Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā un pārsūtītas uz mūsu vietni. Tādēļ jums kā lietotājam ir pilnīga kontrole pār sīkdatņu izmantošanu. Mainot iestatījumus savā interneta pārlūkprogrammā, Jūs varat atspējot vai ierobežot sīkdatņu pārsūtīšanu. Sīkdatnes, kas jau ir saglabātas, var tikt dzēstas jebkurā laikā. To var izdarīt arī automātiski. Ja sīkfaili tiek deaktivizēti mūsu vietnei, iespējams, vairs nebūs iespējams pilnībā izmantot visas vietnes funkcijas.

Mēs piedāvājam saviem lietotājiem iespēju atteikties no analīzes procedūras mūsu vietnē. Lai to izdarītu, jums jāievēro atbilstošā saite. Tādā veidā jūsu sistēmā tiek ievietots vēl viens sīkfails, kas signalizē mūsu sistēmai neglabāt lietotāja datus. Ja lietotājs tikmēr izdzēš atbilstošo sīkfailu no savas sistēmas, atteikšanās sīkfails ir jāatiestata vēlreiz.

Mainot interneta pārlūkprogrammas drošības iestatījumus, varat novērst sīkdatņu saglabāšanu tajās ierīcēs, kuras tā izmanto. Tomēr tas var radīt ierobežojumus interneta lapu izmantošanā.

Varat arī novērst Google Analytics programmatūras sīkfailos savākto datu apstrādi, izmantojot Google Inc. nodrošināto programmatūru (pārlūka papildinājums Google Analytics deaktivizēšanai), kuru varat lejupielādēt un izmantot, izmantojot šo saiti tools.google. com/dlpage/gaoptout. Pakalpojumu sniedzējs ir tikai uzņēmums Google Inc., tāpēc ir jāievēro tā lietošanas noteikumi un, ja piemērojams, ierobežojumi. Nevar garantēt, ka programmatūras nodrošinātājs padara šo programmatūru pieejamu visām operētājsistēmām un/vai ierīcēm.

XI. Doubleclick Ad Exchange pircējs

1) Personas datu apstrādes apjoms

Mēs savā vietnē izmantojam programmatūru Ad Exchange Buyer (Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), lai analizētu mūsu lietotāju sērfošanas uzvedību. Šīs programmatūras izmantošana ļauj mums efektīvi izstrādāt reklāmas materiālus un reklāmas interneta lapās, pamatojoties uz jūsu interesēm un lietotāja uzvedību. Google Inc konfidencialitātes politika policy.google.com/privacy

Mēs esam noslēguši ar pakalpojumu sniedzēju tā saukto līgumu par pasūtījuma datu apstrādi, saskaņā ar kuru sniedzējam ir pienākums aizsargāt mūsu lietotāju datus un apdrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni un apstrādāt tos mūsu vārdā, jo īpaši ne nodot datus trešajām personām.

Programmatūra lietotāja gala ierīcē iestata vienu vai vairākus sīkfailus (sīkdatnes sk. iepriekš), kas nosaka, kāda reklāmas atsauce ir lietotājam, piekļūstot interneta lapām un uz kuru reklāmu lietotājs reaģē.

Ja tiek piekļūts atsevišķām mūsu vietnes lapām, šādi dati tiek ierakstīti un saglabāti nepersoniskā vai neatsaucamā veidā:

– Informācija par izmantoto interneta pārlūkprogrammu
– Preču meklēšanas atslēgvārds
– (Iepriekš) apmeklētās tīmekļa vietnes

Šādās sīkdatnēs glabātā lietotāja uzvedības informācija tiek automātiski pārsūtīta uz programmatūras nodrošinātāja (Google) serveri, kas parasti atrodas ASV, proti, tā sauktajā trešajā valstī ārpus ES un EEZ. Personiskā atsauce nav noteikta. Jūsu dati nekādā gadījumā netiks apvienoti, lai šādā veidā varētu reģistrēt un analizēt atsevišķus profilus un lietotāju uzvedību.

2) Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Google Ad Exchange pircēja pakalpojuma izmantošanas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, skatiet šīs konfidencialitātes politikas VII.

3) Datu apstrādes mērķis

Lietotāju personas datu apstrāde ļauj mums analizēt mūsu lietotāju sērfošanas uzvedību. Izvērtējot iegūtos datus, mēs varam mērķtiecīgi veidot savus reklāmas medijus un reklāmas, kā arī izmērīt un statistiski novērtēt reklāmu panākumus. Tas palīdz mums nepārtraukti uzlabot mūsu vietni un tās lietotājdraudzīgumu. Šajos nolūkos mūsu likumīgās intereses ir arī personas datu apstrāde saskaņā ar Art. 6. punkts. 1. f) VDAR. Anonimizējot IP adresi, tiek pietiekami ņemtas vērā lietotāju intereses aizsargāt savus personas datus.

4) Uzglabāšanas ilgums

Dati, ko apstrādājam, izmantojot mūsu vietni, izmantojot pakalpojumu “Google Analytics”, tiek automātiski dzēsti pēc 14 mēnešiem. Dati, kas pārsniedz uzglabāšanas ilguma ierobežojumus, tiek automātiski dzēsti reizi mēnesī. Visos citos aspektos dati tiek glabāti tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir nepieciešams pakalpojuma izmantošanas kontekstā.

5) Iebildumu un dzēšanas iespēja

Kā lietotājs jums ir pilnīga kontrole pār sīkfailu izmantošanu, ko Google izmanto pakalpojuma “Ad Exchange pircējs” ietvaros. Mainot iestatījumus savā interneta pārlūkprogrammā, Jūs varat atspējot vai ierobežot sīkdatņu pārsūtīšanu. Sīkdatnes, kas jau ir saglabātas, var tikt dzēstas jebkurā laikā. To var izdarīt arī automātiski. Ja sīkfaili tiek deaktivizēti mūsu vietnei, iespējams, vairs nebūs iespējams pilnībā izmantot visas vietnes funkcijas. Varat arī iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā bloķētu sīkfailus no domēna “googleadservices.com”, lai jūs joprojām atļautu sīkfailus no citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Mainot interneta pārlūkprogrammas drošības iestatījumus, varat novērst sīkdatņu saglabāšanu tajās ierīcēs, kuras tā izmanto. Tomēr tas var radīt ierobežojumus interneta lapu izmantošanā.

XII. Google DoubleClick-sīkfaili (Floodlights)

1. personas datu apstrādes apjoms

Šī vietne dažkārt izmanto Google DoubleClick sīkfailus (floodlights) noteiktām kampaņām. Doubleclick ir Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, pakalpojums. Tas ietver sīkfailu, nevis teksta failu ievietošanu jūsu pārlūkprogrammas kešatmiņā (ti, jūsu interneta pārlūkprogrammas kešatmiņā), kad mūsu kampaņas ietvaros internetā tiek parādīts reklāmas reklāmkarogs, kas novirza uz mūsu vietni. Ja sasniedzat mūsu vietni, izmantojot šo reklāmas reklāmkarogu, mēs varam to reģistrēt, izmantojot sīkfailu, bet nevaram piešķirt to atsevišķai personai. Šīs sīkdatnes ir tehniski izstrādātas tā, ka tās ir pseidonomizētas un to saturs nav piemērots personiskas saiknes izveidošanai ar jums. Jūsu pārlūkprogrammai ir piešķirts pseidonīms identifikācijas numurs (ID). Tāpēc DoubleClick sīkfaili nesatur nekādus personas datus. Tie tiek apkopoti tikai tad, kad mēs novērtējam šīs vietnes izmantošanu mūsu kampaņas ietvaros. Apkopotos datus mēs novērtējam tikai statistikas nolūkos un anonimizētā veidā.

Dati tiek glabāti pie izsekošanas rīka nodrošinātāja, ar kuru esam noslēguši tā saukto līgumu par pasūtījuma datu apstrādi, saskaņā ar kuru sniedzējam ir pienākums aizsargāt mūsu lietotāju datus un apdrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni un apstrādāt datus mūsu vārdā, jo īpaši nenodot datus trešajām personām.

2.) personas datu apstrādes tiesiskais pamats

DoubleClick sīkfailu pakalpojuma izmantošanas juridiskais pamats ir DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ja ir dota piekrišana, pretējā gadījumā DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīga interese)

3.) datu apstrādes mērķis

Lietotāju personas datu apstrāde ļauj mums analizēt mūsu lietotāju sērfošanas uzvedību. Izvērtējot iegūtos datus, spējam mērķtiecīgi noformēt savus reklāmas materiālus un sludinājumus un izmērīt un statistiski novērtēt reklāmu panākumus.

Tas palīdz mums pastāvīgi uzlabot mūsu vietni un tās lietotājam draudzīgumu. Šajos nolūkos slēpjas arī mūsu likumīgās intereses datu apstrādē saskaņā ar Art. 6. punkts. 1 lit. f DSGVO. Sīkdatņu satura anonimizēšanā pietiekami ņemta vērā lietotāju interese par viņu personas datu aizsardzību.

4.) uzglabāšanas ilgums

Dati, ko mēs apstrādājam, izmantojot mūsu vietni, izmantojot pakalpojumu “Google Analytics”, tiek automātiski dzēsti kā sīkfaili pēc 540 dienām (sīkdatņu darbības laiks). Mūsu glabātie dati (vispārīgi Kampaganenkennzahlen) tiek dzēsti vienu mēnesi pēc to savākšanas. Pretējā gadījumā dati tiks glabāti tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir nepieciešams pakalpojuma izmantošanas kontekstā. Ar izsekošanas rīka nodrošinātāju, ja dati tiek glabāti līdz 180 dienām.

5.) iebildumu un noņemšanas iespēja

Jūs varat novērst sīkfailu izmantošanu, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams tālāk norādītajā saitē (https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB) saskaņā ar DoubleClick atteikšanās paplašinājumu. , varat atspējot Doubleclick sīkfailus digitālās reklāmas vietnē, noklikšķinot uz šīs saites (http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN).”

XIII. Google tagu pārvaldnieks

1) Personas datu apstrādes apjoms

Mēs savā vietnē izmantojam pakalpojumu Google Tag Manager (nodrošinātājs: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tagu pārvaldnieks ir pakalpojums, ar kuru mēs varam pārvaldīt tā sauktos vietņu tagus (piemēram, izsekošanu). kods), izmantojot interfeisu. Šis rīks nodrošina citu “tagu” (piemēram, Google Analytics) administrēšanu, kas savukārt var vākt datus. Google tagu pārvaldnieks nepiekļūst šiem datiem. Ja tas ir atspējots domēna vai sīkfaila līmenī, tas paliks spēkā visiem Google tagu pārvaldniekā ieviestajiem izsekošanas tagiem.

2) Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Google tagu pārvaldnieka izmantošanas juridiskais pamats ir ar jūsu piekrišanu, skatīt šīs konfidencialitātes politikas VII.

3) Datu apstrādes mērķis

Pakalpojuma “Google Tag Manager” izmantošana uzlabo mūsu vietnes programmēšanu un administrēšanu attiecībā uz tā saukto tekstu (piemēram, izsekošanas kodu, Google Analytics) un vietnes funkcionalitāti.

4) Uzglabāšanas ilgums

Personas dati netiek vākti, izmantojot pakalpojumu, bet, iespējams, pārvaldīto dienu (ar mums Google Analytics, skatiet Google Analytics tīmekļa analīzi iepriekš).

5) Iebildumu un dzēšanas iespēja

Jūs varat izslēgt Pakalpojumu, deaktivizējot JavaScript funkciju programmatūrā, kuru izmantojat gala ierīcē, ar kuru piekļūstat mūsu vietnei. Ja tas ir atspējots domēna vai sīkfaila līmenī, tas paliks spēkā visiem Google tagu pārvaldniekā ieviestajiem izsekošanas tagiem.

XIV. Facebook pikseļi (standarta versija)

1. personas datu apstrādes apjoms

Mārketinga nolūkos mēs apkopojam personas datus, izmantojot analīzes programmatūru Facebook Pixel, ko nodrošina Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vai, ja atrodaties ES, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina, Īrija (turpmāk tekstā arī “Pakalpojumu sniedzējs”), ja jūs apmeklējat mūsu vietni, izmantojot sludinājumu vai citu reklāmas pasākumu, pārsūtot to Facebook. Mēs ierakstām un analizējam saikni starp sludinājumu un mūsu vietnes izsaukumu un izmantošanu. Šim nolūkam mēs uzstādām un rakstām sīkfailu (pirmās puses sīkfailu), kad jūs noklikšķināt uz kādas no mūsu reklāmām Facebook un tiekat novirzīts uz mūsu tur saglabāto vietni. Tajā pašā laikā tiek izveidots kontakts ar Facebook pārvaldīto serveri, šie dati tiek pārsūtīti uz Facebook un darīti pieejami mums analīzes nolūkos. Jo īpaši tiek reģistrēta IP adrese, informācija tīmekļa pārlūkprogrammā un mūsu vietnes apmeklējumi, pikseļa ID, pogas noklikšķināšanas dati. Facebook arī piešķir informāciju jūsu Facebook lietotāja kontam, un, ja nepieciešams, pakalpojumu sniedzējs saista šo informāciju ar citiem datiem, tostarp datiem par jūsu apmeklējumu citās vietnēs. Tomēr mums par to netiek sniegta nekāda informācija. Mēs saņemam tikai statistikas datus no Facebook, kas attiecas uz mūsu vietnes izsaukumu, izmantojot mūsu sludinājumus Facebook.

Facebook pikseļus lietojam tikai standarta versijā, nevis tā sauktajā režīmā caur paplašināto datu sinhronizāciju.

2.) Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Pakalpojuma faceboo pixel izmantošanas tiesiskais pamats ar Jūsu piekrišanu ir 6.pants. 1 lit. a DSGVO, i.Ü. Art. 6. punkta 1. lit. f . DSGVO.

3.) datu apstrādes mērķis

Izmantojot pakalpojumu “Facebook Pixel”, reklāmas informācija par mūsu produktiem tiek mērķtiecīgi parādīta piemērotās tīmekļa vietnēs, tādējādi kalpojot mūsu mārketingam un jūsu interesei par informāciju par mūsu produktiem. Tā ir arī mūsu likumīgā interese.

4.) uzglabāšanas ilgums

Datus mēs glabājam tikai statistiski un bez piešķiršanas konkrētai personai. Pēc gada mēs pārbaudīsim, vai ir nepieciešama turpmāka uzglabāšana mārketinga nolūkos, un, ja nē, to izdzēsīsim.

5.) iebildumu un noņemšanas iespēja

Jūs varat iebilst pret Facebook pikseļu izmantošanu, noklikšķinot uz šīs SAITES, kas atspējos (atteiksies) sīkfaila ierakstīšanu un izsekošanu, izmantojot Facebook pikseļus. Varat arī veikt iestatījumus savā Facebook kontā, lai ierobežotu vai norādītu datu apstrādi www.facebook.com/help/568137493302217.

XV. Sociālie tīkli

1) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu vietne nodrošina saites (atzīmētas ar piktogrammu) uz citām mūsu interneta klātbūtnes vietnēm sociālajos tīklos, ļaujot mums piekļūt mūsu attiecīgajai vietnei šajos sociālajos tīklos.

(1) Facebook ir Facebook Ireland Limited (operators) sociālais tīkls (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland). Mēs esam integrējuši mūsu uzņēmuma vietni Facebook.

(2) YouTube ir YouTube LLC (operatora) sociālais tīkls (901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA). Mēs esam integrējuši mūsu uzņēmuma vietni pakalpojumā YouTube.

(3) Instagram ir Instagram LLC (operators) sociālais tīkls (1601 Willow Rd, Menlo Park, CA, USA). Mēs esam integrējuši mūsu uzņēmuma vietni Instagram.

(4) Pinterest ir Pinterest Europe Ltd. (operatora) sociālais tīkls (Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street Dublin 2, Īrija). Mēs esam integrējuši mūsu uzņēmuma vietni Pinterest.

(5) LinkedIn ir uzņēmuma LinkedIn Corp (operators) sociālais tīkls (1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, Amerikas Savienotās Valstis). Mēs esam integrējuši mūsu uzņēmuma vietni LinkedIn.

(turpmāk tekstā: sociālais tīkls)

a) Noklikšķinot uz saites (hipersaites) mūsu vietnē, kas attiecas uz attiecīgā sociālā tīkla vietni, jūs piekļūstat sociālā tīkla operatora vietnei. Ja nepieciešams, jums var būt nepieciešams pieteikties savā sociālā tīkla klienta kontā, lai pilnībā piekļūtu mūsu vietnei attiecīgā sociālā tīkla vietnē. Pēc tam mēs varēsim piekļūt jūsu publiskajai informācijai sociālajā tīklā vai informācijai, ko kopīgojat par šo konkrēto lietojumprogrammu sociālajā tīklā. Publisko informāciju var skatīt jebkura trešā persona. Šāda informācija jo īpaši ietver jūsu vārdu, jūsu profilu, vāka attēlus un fotogrāfijas, dzimumu, tīklus, lietotājvārdu (Facebook sauktu arī par Facebook URL) un lietotāja ID (to sauc arī par Facebook ID pakalpojumā Facebook), komentārus un ieguldījumu (lietotāja saturs). Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp attiecīgo sociālo tīklu operatoriem, informācijas apmaiņa var notikt arī starp šiem tīkliem, piemēram, sociālajā tīklā Pinterest, ja šim pakalpojumam reģistrējaties ar Facebook vai Google kontu saskaņā ar līguma nosacījumiem. attiecīgajiem operatoriem. Sīkāku informāciju par sociālajā tīklā apstrādātajiem personas datiem nosaka jūsu līgumattiecības ar sociālā tīkla operatoru un tā attiecīgie datu aizsardzības noteikumi un datu aizsardzības noteikumi, uz kuriem šajā sakarā ir atsauce. Tie ir pieejami sociālā tīkla vietnē. Arī mēs tos lietojam un apstrādājam tikai sociālā tīkla ietvaros katrā gadījumā tur piedāvāto funkciju un procedūru ietvaros. Personas datus, kurus mēs izmantojam mūsu interneta klātbūtnes ietvaros Facebook, mēs nepārsūtīsim trešajām personām, ja vien un tādā apmērā, kas nav skaidri piekritis vai nav dota atļauja šādai pārraidei. Tas var notikt, piemēram, ja jūs pieprasāt biļetenu (skatiet iepriekš “Biļetens”), izmantojot mūsu uzņēmuma lapas.

b) Sociālā tīkla Facebook ietvaros mēs izmantojam Facebook Insights pakalpojumu, kas sniedz mums mārketinga datus par Facebook sociālā tīkla dalībniekiem, izmantojot operatora nodrošinātos šī tīkla pakalpojumus. Cita starpā mums tiek sniegta informācija par vecuma grupu, dzimumu, izglītību, nodarbošanos, attiecību statusu, interesēm un vaļaspriekiem, lietotāju atrašanās vietām un viņu mijiedarbības uzvedību Facebook (piemēram, reakcijas atsauksmes par ierakstiem, vidējais ierakstu un lapu atzīmju Patīk skaits ) un šīs informācijas sasaiste mārketinga novērtēšanai (mērķgrupas un reklāmas analīze) un mērķtiecīgai reklāmas informācijai. Mēs nesaņemam nekādu informāciju par Facebook vārdiem, īstajiem vārdiem, adresēm (tostarp IP adresēm) vai jebkādu citu informāciju, kas ļauj mums personalizēt noteiktām personām sniegtos datus.

Datu aizsardzības atbildību regulē līgums starp mums un Facebook platformas operatoru saskaņā ar Art. 26 GDPR. Tādējādi Facebook platformas operators ir uzņēmies un nepārprotami apliecinājis, ka uzņemsies visas GDPR noteiktās tiesības un pienākumus saistībā ar pakalpojuma Facebook Insights sniegšanu un lietošanu blakus mums kā primārajam datu pārzinim. Paziņojumu par to var atrast vietnē www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ciktāl šis līgums paredz, ka Īrijas Datu aizsardzības komisija ir vadošā uzraudzības iestāde apstrādē saskaņā ar Art. 26 GDPR, par jebkuru vietēju sūdzību vai GDPR pārkāpumu var būt atbildīga arī jūsu vietējā regulējošā iestāde, ja pārkāpums vai sūdzības priekšmets ir saistīts tikai ar filiāli jūsu valstī (dalībvalstī) vai tikai ar jūsu valsts personām ( dalībvalsts) ir būtiski traucēta. Šajā gadījumā vadošā uzraudzības iestāde lemj par attiecīgās uzraudzības iestādes kompetenci. 56 (3) GDPR.2) Datu apstrādes tiesiskais pamats

Ja ir saņemta lietotāja piekrišana, datu apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1. panta a) apakšpunkts, alternatīvi Art. 6 (f) VDAR.

3) Datu apstrādes mērķis

Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai un vienīgi ar mērķi piedāvāt un padarīt pieejamu attiecīgo pakalpojumu sociālajos tīklos. Jebkāda turpmāka izmantošana notiks tikai tad, ja ir pieejama jūsu juridiski efektīva piekrišana vai mums ir juridisks pienākums to darīt.4) Uzglabāšanas ilgums

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr sociālajā tīklā atrodas saite uz mūsu vietni, un tikmēr, kamēr mūsu vietne pastāv sociālajā tīklā.

5) Iebildumu un dzēšanas iespēja

Lietotājam ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādu atsaukumu mums var iesniegt jebkurā laikā elektroniski pa e-pastu, pastu, faksu vai tālruni. Varat arī izmantot vietnē sniegto saziņas veidlapu vai kontaktinformāciju, kas norādīta vietnes sadaļā Par mums, kā arī kontaktinformāciju, kas norādīta blakus saziņas veidlapai mūsu vietnē.

Visi personas dati, ko mēs uzglabājam, izmantojot mūsu pakalpojumus sociālajos tīklos, šajā gadījumā tiks dzēsti, ja datu aizsardzības noteikumi, kas pieprasa likumīgu uzglabāšanu vai attiecīgo datu uzglabāšanu, kas ir nepieciešami atbilstoši līguma mērķim konflikts.

Varat arī noņemt vai ierobežot saikni starp saviem datiem un mūsu interneta pakalpojumu, izmantojot sava sociālo mediju konta iestatījumus.

XVI. Datu subjekta tiesības

Ja tiek apstrādāti jūsu personas dati, jūs esat datu subjekts VDAR izpratnē un jums ir šādas tiesības attiecībā uz datu pārzini:

1. Tiesības uz informāciju

Jūs varat pieprasīt, lai datu pārzinis apstiprina, vai mēs apstrādājam personas datus, kas attiecas uz jums.

Ja šāda apstrāde notiek, Jūs varat pieprasīt, lai datu pārzinis Jūs informē par šādu informāciju:

(1) personas datu apstrādes mērķi;

2) apstrādājamo personas datu kategorijas;

(3) saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam ir vai tiks izpausti personas dati par jums;

(4) plānoto personas datu glabāšanas ilgumu, kas attiecas uz jums, vai, ja konkrēta informācija šajā sakarā nav iespējama, uzglabāšanas termiņa noteikšanas kritēriji;

(5) vai pastāv tiesības labot vai dzēst personas datus, kas attiecas uz jums, vai datu pārziņa veiktās apstrādes ierobežojumu, vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;

6) pārsūdzības tiesību esamība uzraudzības iestādē;

7) visa pieejamā informācija par datu izcelsmi, ja personas dati nav vākti no datu subjekta;

(8) automatizētas lēmumu pieņemšanas esamība, tostarp profilēšana saskaņā ar Art. 22. punkts. VDAR 1. un 4. pantu un – vismaz šajos gadījumos – jēgpilnu informāciju par loģiku un šādas apstrādes apjomu un paredzēto ietekmi uz datu subjektu.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai jūsu personas informācija tiks nosūtīta trešās puses valstij vai starptautiskai organizācijai. Šajā sakarā jūs varat pieprasīt atbilstošas ​​garantijas saskaņā ar Art. VDAR 46. pants saistībā ar pārraidi.

2. Tiesības uz labojumu

Jums ir tiesības labot un/vai papildināt savus personas datus, kas ir datu pārziņa rīcībā, ja apstrādātie personas dati, kas attiecas uz Jums, ir nepareizi vai nepilnīgi. Datu pārzinis nekavējoties veic labojumus.

3) Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Ievērojot šādus nosacījumus, jūs varat pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi, ja:

(1) jūs apstrīdat uz jums attiecināmo personas datu precizitāti uz laiku, kas ļauj datu pārzinim pārbaudīt personas datu pareizību;

(2) apstrāde ir nelikumīga un jūs atsakāties dzēst personas datus un tā vietā lūdzat ierobežot personas datu izmantošanu;

(3) datu pārzinim personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkos, bet jums tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības; vai

(4) jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar Art. 21. punkts. 1 un vēl nav skaidrs, vai datu pārziņa likumīgie iemesli ir svarīgāki par jūsu iemesliem.

Ja ir ierobežota uz jums attiecināmo personas datu apstrāde, šos datus, izņemot glabāšanu, drīkst apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai ar mērķi izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt tiesības vai aizsargāt citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai pamatojoties uz svarīgām Savienības vai dalībvalsts sabiedrības interesēm.

Ja apstrādes ierobežojums ir veikts saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem, datu pārzinis Jūs informēs pirms ierobežojuma atcelšanas.

4. Tiesības uz dzēšanu

a) pienākums dzēst

Jūs varat pieprasīt, lai datu pārzinis nekavējoties dzēš uz jums attiecināmos personas datus, un datu pārzinim būs pienākums nekavējoties dzēst šos datus, ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

(1) personas dati, kas attiecas uz jums, vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

(2) jūs atsaucat savu piekrišanu apstrādei saskaņā ar Art. 6. punkts. 1. a) vai Art. 9. punkts. 2. a) VDAR, un ja apstrādei nav cita likumīga pamata.

(3) jūs iesniedzat iebildumus pret apstrādi saskaņā ar Art. 21. punkts. 1, GDPR, un apstrādei nav primāru likumīgu iemeslu, vai arī jūs iesniedzat iebildumu saskaņā ar Art. 21. punkts. 2 GDPR apstrādei;

(4) personas dati, kas attiecas uz Jums, ir apstrādāti nelikumīgi;

(5) personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskās saistības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai to dalībvalstu tiesību aktiem, kuri ir pakļauti datu pārzinim;

(6) personas dati, kas attiecas uz Jums, ir savākti saistībā ar piedāvātajiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem saskaņā ar Art. 8. punkts. 1 GDPR.

b) Informācija trešajām personām

Ja datu pārzinis ir publiskojis personas datus, kas attiecas uz jums, un ja datu pārzinim ir pienākums tos dzēst saskaņā ar Art. 17. punkts. 1, datu pārzinis veic atbilstošus pasākumus, tostarp tehniskos līdzekļus, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas, lai informētu trešās personas, kas apstrādā jūsu datus, ka jūs kā datu subjekts esat pieprasījis dzēst visas saites uz šādu personu. datus vai šādu personas datu kopijas vai replikācijas.

c) Izņēmumi

Tiesības uz dzēšanu nepastāv, ciktāl apstrāde ir nepieciešama

(1) izmantot tiesības uz vārda un informācijas brīvību;

2) lai izpildītu juridisku pienākumu, kas vajadzīgs apstrādei saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, kam ir pakļauts datu pārzinis, vai lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenojot piešķirtās valsts pilnvaras. datu pārzinim;

(3) sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā saskaņā ar Art. 9. punkts. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktu, kā arī Art. 9. punkts. VDAR 3. punkts;

(4) arhivēšanas nolūkos sabiedrisko, zinātnisko vai vēsturisko pētījumu interesēs vai statistikas nolūkos saskaņā ar Art. 89. punkts. 1 GDPR, ciktāl a) apakšpunktā minētie tiesību akti var padarīt neiespējamu vai nopietni kaitēt šādas apstrādes mērķu sasniegšanai; vai

(5) izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības.

5) Tiesības uz informāciju

Ja esat izmantojis savas tiesības, lai datu pārzinis izlabo, dzēstu vai ierobežotu apstrādi, viņam ir pienākums informēt visus saņēmējus, kuriem ir atklāti uz jums attiecas personas dati, par šo datu labošanu, dzēšanu vai ierobežojumu. par apstrādi, ja vien tas nav neiespējams vai ir saistīts ar nesamērīgām pūlēm.

Jūsu tiesības ir, lai datu pārzinis jūs informētu par šiem saņēmējiem.

6. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības iegūt savus personas datus, ko esat sniedzis datu pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jums ir tiesības nodot šos datus citam datu pārzinim bez tam datu pārziņa, kuram personas dati tika sniegti, netraucēti, ciktāl

(1) apstrāde ir balstīta uz piekrišanu saskaņā ar Art. 6. punkts. (1) DSGVO vai Art. 9. punkts. (2) a) DSGVO vai līgumā saskaņā ar Art. 6. punkts. VDAR 1. punkta b) apakšpunkts un

(2) apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas procedūras.

Izmantojot šīs tiesības, jums ir arī tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu tieši pārsūtīti no viena datu pārziņa citam datu pārzinim, ciktāl tas ir tehniski iespējams. Tas nedrīkst ietekmēt citu personu brīvības un tiesības.

Tiesības uz datu pārnesamību neattiecas uz personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenotu personas datu apstrādātājam deleģēto oficiālo pilnvaru.

7. Tiesības iebilst

Jums ir tiesības no jūsu īpašās situācijas izrietošu iemeslu dēļ jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā ar Regulas Nr. 6. punkts. 1. e) vai f) VDAR, tostarp profilēšana, pamatojoties uz šiem noteikumiem;

Datu pārzinis vairs neapstrādās personas datus, kas attiecas uz Jums, ja vien puse nevar pierādīt pārliecinošus leģitīmus apstrādes iemeslus, kas atsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai ja apstrāde kalpo, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Ja personas dati, kas attiecas uz jums, tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šāda mārketinga nolūkos; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo mārketingu.

Ja iebilstat pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, personas dati, kas attiecas uz jums, vairs netiks apstrādāti šiem nolūkiem.

Informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanas kontekstā un neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK jūs varat izmantot savas tiesības iebilst, izmantojot automatizētus līdzekļus, izmantojot tehniskās specifikācijas.

8) Tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanas deklarāciju

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu datu aizsardzības piekrišanas deklarāciju. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz šo piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

9) Automatizēts lēmums katrā gadījumā atsevišķi, tostarp profilēšana

Jums ir tiesības netikt pakļautam lēmumam, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, kas rada juridiskas sekas pret jums vai kas līdzīgā veidā būtiski kaitē jums. To nepiemēro, ja lēmums:

(1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp jums un datu pārzini;

(2) ir pieļaujama, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, kas ir pakļauti datu pārzinim, un šajos tiesību aktos ir ietverti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvības, kā arī jūsu likumīgās intereses, vai

(3) tiek veikta ar jūsu nepārprotamu piekrišanu.

Tomēr šie lēmumi nedrīkst būt balstīti uz īpašām personas datu kategorijām saskaņā ar Art. 9. punkts. 1 GDPR, ja vien Art. 9. punkts. 2 (a) vai (g) un ir veikti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvību, kā arī jūsu likumīgās intereses.

(1) un (3) punktā minētajos gadījumos datu pārzinis veic saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu jūsu tiesības, brīvības un likumīgās intereses, tostarp vismaz tiesības panākt personas iejaukšanos no datu pārziņa puses. , paust savu nostāju un apstrīdēt lēmumu.

10) Pārsūdzības tiesības uzraudzības iestādē

Neskarot nekādus citus administratīvus vai tiesiskus aizsardzības līdzekļus, jums ir tiesības pārsūdzēt uzraudzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā dzīvojat, strādājat vai kurā ir aizdomas par pārkāpumu, ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde attiecas uz jūs pārkāpjat GDPR.

Uzraudzības iestāde, kurā ir iesniegta apelācija, informē apelācijas iesniedzēju par pārsūdzības statusu un rezultātiem, tostarp par iespēju izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekli saskaņā ar 78. panta XNUMX. punktu. VDAR XNUMX.

Statuss uz: 04-28-21