Noteikumi un nosacījumi

Mūsu vietnes izmantošana

Visā norādes uz “mēs”, “mums” vai “mūsu”. www.i-goods.eu (“vietne”) ir paredzētas Incentives Group un saistītajām vietnēm, kas pieder FTT SIA.

Vietnes lietošanu un jebkādu preču (“Preces”) iegādi no Vietnes regulē šie noteikumi un nosacījumi (“Nosacījumi”). Mēs paturam tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs neiekasējam nekādu maksu par piekļuvi vietnei, taču jums ir jāmaksā maksa par saziņas saiti, kuru izmantojat, lai apmeklētu vietni.

Piekļuve vietnei var tikt apturēta, ierobežota vai pārtraukta jebkurā laikā.

Informācija par līgumu

No Vietnes piegādātās preces piegādā Incentives Group, Latvijā reģistrēts uzņēmums ar nosaukumu “FTT”, kura uzņēmuma reģistrācijas numurs ir 40103452894 un PVN numurs ir LV40103452894, kura juridiskā adrese ir Liliju iela 29, LV 2167 Mārupe, Mārupes nov, Latvija.

Jūsu iesniegtais pasūtījums ir jūsu norādītais Preču iegādes piedāvājums, un tas mums nav saistošs, kamēr neesam jūs informējuši, ka pasūtījums ir pieņemts. Visas reklāmas un saziņas veicam līdz brīdim, kad mēs esam akceptējuši jūsu pasūtījumu, ir tikai uzaicinājumi apstrādāt un nav piedāvājumi. Tas nozīmē, ka, ja Preces tiek parādītas vietnē, bet nav pieejamas, vai tām ir nepareiza cena vai citādi nepareizi aprakstītas, Incentives Group nav pienākuma pārdot jums šīs preces.

Intelektuālā īpašuma tiesības un lietošanas tiesības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka visas autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visu materiālu vai saturu, kas tiek piegādāts kā daļa no Vietnes, vienmēr pieder mums vai mūsu licences devējiem. Jums ir atļauts izmantot šo materiālu tikai saskaņā ar mūsu licences devēju vai mūsu nepārprotamu atļauju.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka vietnē ietvertais materiāls un saturs ir pieejams tikai jūsu personīgai nekomerciālai lietošanai un ka jūs varat lejupielādēt šādus materiālus un saturu tikai vienā datora cietajā diskā šim nolūkam. Jebkāda cita Vietnes materiālu un satura izmantošana ir stingri aizliegta. Jūs piekrītat nekopēt (un piekrītat nepalīdzēt vai atvieglot, kā arī trešās puses to nedarīt) kopēt, reproducēt, nepārsūtīt, publicēt, nerādīt, izplatīt, komerciāli neizmantot vai izveidot atvasinātus darbus no šāda materiāla un satura.

Atbildības ierobežojumi

Lai gan mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai pārbaudītu jebkuras tīmekļa vietnē ievietotās informācijas precizitāti, mēs nesniedzam nekādas garantijas, ne tiešas, ne netiešas saistībā ar tās precizitāti. Tīmekļa vietne tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir” un “kā pieejama” bez jebkāda apliecinājuma vai apstiprinājuma, un mēs nesniedzam nekādas tiešas vai netiešas garantijas saistībā ar vietni vai jebkuru darījumu, kas var tikt veikts vai izmantojot tīmekļa vietni, tostarp, bet ne tikai, netiešas garantijas par apmierinošu kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim, nepārkāpšanu, saderību, drošību, precizitāti, pilnīguma nosacījumus vai jebkādas netiešas garantijas, kas izriet no darījumu, lietošanas vai tirdzniecības gaitas.

Mēs negarantējam, ka vietne atbildīs jūsu prasībām vai būs nepārtraukta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām, ka defekti tiks novērsti vai ka vietne vai serveris, kas to dara pieejamu, ir brīvs no vīrusiem vai kļūdām vai atspoguļo materiālu pilnīga funkcionalitāte, precizitāte vai uzticamība. Mēs neesam atbildīgi vai atbildīgi pret jums par satura vai materiāla zudumu, kas augšupielādēts vai pārsūtīts, izmantojot vietni.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs atsakāmies no jebkādām jebkāda veida garantijām, gan tiešām, gan netiešām attiecībā uz Precēm.

Tas neietekmē jūsu likumā noteiktās patērētāja tiesības.

Jūs atzīstat, ka mēs nevaram garantēt un tāpēc nekādā veidā neesam atbildīgi par vietnes drošību vai privātumu un jebkādu informāciju, ko jūs sniedzāt vietnei vai paņēmāt no tās.

Mēs neesam atbildīgi saistībā ar līgumu, deliktu (tostarp, bez ierobežojumiem, nolaidību), pirmslīguma vai citiem apgalvojumiem (izņemot krāpniecisku vai nolaidīgu sagrozīšanu) vai citādi, kas izriet no šiem Nosacījumiem vai ir saistīti ar tiem:

  1. jebkuri ekonomiskie zaudējumi (tostarp bez ierobežojuma ieņēmumu, peļņas, līgumu, uzņēmējdarbības vai paredzamo ietaupījumu zaudējums); vai
  2. jebkurš nemateriālās vērtības vai reputācijas zaudējums; vai
  3. jebkuriem zaudējumiem, par kuriem Incentives grupa nebija informēta līguma noslēgšanas laikā, vai jebkādiem zaudējumiem, kas būtu neparedzamas sekas, ja Incentive Group pārkāpj līgumu; jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai kāds no mums ir paredzējis šādus zaudējumus datumā, kad notika notikums, kas izraisīja zaudējumus, kāds no mums cieta vai radās, kas radās vai saistībā ar jebkura jautājuma noteikumiem. saskaņā ar šiem nosacījumiem.

Nekas no Noteikumiem neizslēdz vai neierobežo mūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu vai mūsu darbinieku, aģentu vai darbinieku nolaidības dēļ.

Atlaišanas

Ja kāda no Noteikumiem tiek uzskatīta par nelikumīgu, spēkā neesošu vai kāda iemesla dēļ neizpildāmu, tad šis noteikums tiek uzskatīts par atdalāmu no šiem Nosacījumiem un neietekmē neviena pārējo Nosacījumu noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

Atteikšanās

Nekāda mūsu atteikšanās netiks uzskatīta par atteikšanos no iepriekšēja vai sekojoša jebkura noteikuma pārkāpuma.

Izdzīvošanas

Katrs šo Noteikumu noteikums tiek interpretēts kā atsevišķi piemērojams un spēkā esošais pat tad, ja kāda iemesla dēļ viens vai otrs no šiem noteikumiem tiek uzskatīts par nepiemērojamu vai neizpildāmu jebkuros apstākļos.

Atgriežas un apmainās

Ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar savu produktu, lūdzu, sazinieties ar mums 30 dienu laikā, un mēs ar prieku veiksim apmaiņu vai naudas atmaksu. Gadījumā, ja saņemat bojātas preces, mēs pēc iespējas ātrāk nosūtīsim nomaiņu.

Tā kā ir gadījumi, kad preces var nebūt nepieciešams nosūtīt atpakaļ, lūdzu, sazinieties ar mums pirms preču atgriešanas. Ja prece ir vienkārši nevēlama, iekasēšanas summa tiks atskaitīta no jūsu atmaksas.

Ja vēlaties reģistrēt atgriešanos, lūdzu pilnus nosacījumus skatīt šeit

Visa vienošanās

Šie nosacījumi (kas laiku pa laikam tiek grozīti) ietver visu līgumu starp jums un mums saistībā ar aplūkojamo priekšmetu un aizstāj visus iepriekšējos līgumus, vienošanās, saistības, paziņojumus vai priekšlikumus, rakstiskus vai mutiskus, starp jums un mums saistībā ar šādiem jautājumiem. jautājumiem. Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šos nosacījumus un pilnībā tos saprotat, kā arī piekrītat, ka šie nosacījumi ir vienīgie noteikumi (kopā ar Jūsu tīkla pakalpojumu sniedzēja līgumu), kas nosaka Jūsu attiecības ar mums.

likums

Nosacījumi tiek pārvaldīti un interpretēti saskaņā ar Latvijas likumiem, un jūs neatsaucami pakļaujaties Latvijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.